Автомобилът като превозно средство

Наименованието „автомобил“ е съставено от гръцката дума „аутос“, което означава „сам“ и от латинската дума мобилис, което значи движещ. Следователно автомобил дословно означава самодвижещ.

Автомобилът е без релсово моторно превозно средство, което се използва за превоз на хора или товари по улиците и пътищата. То е със сравнително малък горивен запас и с голяма скорост, може да преминава на дълги разстояния. Други негови ценни качества са способността му за задвижване по лоши пътища или без път, добра маневреност, постоянна готовност, бързина и работа в действие. Тези предимства налагат автомобилът да се използва масово и като наземно сухопътно превозно средство. За това обаче трябва да имате лека кола в отлично състояние и стабилен акумулатор. Такива може да разгледате в този магазин: Мултимедия за всякакви автомобили.

Най-голямо приложение автомобилният транспорт има в народното стопанство за превоз на товари и хора. Той превозва машини и съоръжения, суровини за индустрията, хранителни стоки, строителни материали и пр.

Благодарение на бързите, удобни и модерни автобуси човек може да се придвижва от едно място на друго, където и когато пожелае, като излитане в орбитата.

В последните години голям брой туристи, трудещи се и родители използват непрестанно всички видове транспорт – автомобили и автобуси, ежедневно.

Това улеснява всекидневния живот и свободното време, открива нови възможности за пътешествие и опознаване красотите на страната. Огромно е значението на автомобила във всяка сфера от човешката дейност.

Автомобилът като част от автомобилното дело и автоспортът

http://segashno.com/2017/04/24/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE/