Как да предпазим децата от опасните почистващи препарати

Всички почистващи препарати, създадени за дезинфекция на дома съдържат прекалено много химикали, вредни, токсични вещества. Ето, защо такива трябва да се държат високо на рафтове, недостъпни за децата.

Случайните отравяния са характерни за любознателни деца до 4 годишна възраст, които оставени без надзор са способни да пипнат всички, а в много случаи и да поставят в устата.

Голям брой от почистващите средства, които редовно използваме в домовете съдържат силни отрови. Такива са белината и препаратите за съдомиялни.

Средствата за миене на стъкла пък съдържат метилов алкохол, а в дезодоранти и парфюми има етилов алкохол. Опасни у дома са още отровите за гризачи, в чието съдържание има суъстави, които силно разреждат кръвта и до опасна степен. Препаратът за листни въшки съдържа органични фосфати и пр.

Ако всичко това ви обезпокоява, научете и за болнична дезинфекция на помещенията, като позвъните в София на 0888 00 11 33.

Никога не забравяйте, че препаратите които използвате у дома могат да са силно отровни. Ето, защо за силни замърсявания, при почистване след смърт, почистване на запустели домове и пр. работят само специални екипи.

До някаква степен за родителите е успокоение и факта, че някои т опасните почистващи препарати имат остр миризми, неприятен вкус, структура или трудни за отваряне нкапчаки, което само по себе си отблъсква интереса на най-малките.

Отравянията при деца никак не са редки и най-малко те трябва да бъдат отставени без внимание. Отравянията с препарати могат да бъдат чрез вдишване или проникване на токсичните вещества през кожата, устата или носа.

Не забравяйте, че отговорността за предотвратяването на подобни инциденти е ваше задължение. Ако сами не може да се справите, потърсете екипи за почистване на домове. Приберете на високи рафтове или изхвърлете всякакви туби, кутии и опаковки, които биха представлявали интерес от „малкия изследовател“.