Коронавирусът предава ли се от домашните вредители

дезинфекция коронавирус

Има много въпроси около коронавирусът 2019 (COVID-19), включително как се разпространява. Именно на тях, избрахме сега да се спрем.

Със старта на топлото време опасенията относно предаването на болести от насекоми нарасна главоломно. Тук е мястото да се отбележи, че коронавирусът не се разпространява от векторни вредители. Най-добрият и най-актуален ресурс за информация за коронавируса си остават Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Сега ще разгледаме разликите, между често срещаните вектори и различни коронавируси, за да разсеем всякакви митове относно предаването.

Статията ни е осигурена от ПРЕВЕНТА.BG.

Какво представляват векторните вредители?

Известно е, че векторните вредители като кърлежи и комари играят значителна роля в предаването на много критични заболявания. В световен мащаб комарите са водещите вектори, отговорни за предаването на инфекции на хората, и са отговорни за разпространението на малария, вирус Zika, вирус на Западен Нил (WNV), източен енцефалит на конете (EEE), чикунгуня, жълта треска и много други.

Кърлежите са отговорни за предаването на най-честата в САЩ инфекция, лаймска болест, както и много други инфекции като петниста треска в Скалистите планини, бабезиоза, ерлихиоза и анаплазмоза.

Какво представляват често срещаните човешки коронавируси?

Честите човешки коронавируси са идентифицирани за първи път през 60-те години на миналия век и са добре известни причини за настинката и грипа. Има четири основни подгрупи на човешки коронавируси. Те се предават главно, чрез контакт с телесна течност от заразен човек, чрез прости действия като кашлица и кихане.

Микроскопичните капчици, произведени от заразеното лице, могат да бъдат вдишани от някой наблизо (обикновено в радиус от 2 до 3 см) или могат да бъдат предадени, чрез контакт със замърсена повърхност (такава, която е покрита с пръски от кашляне) и след това неволно да докоснат нечия лице или да се предадат, чрез триене на очите, или нещо толкова просто като споделяне на лъжица с нечий десерт.

Как се различава COVID-19?

SARS (S Evere А сладък R espiratory S yndrome), MERS (М iddle E ast R espiratory S yndrome) и сега COVID-19 (ко Rona VI Рус г isease 20 19) са зоонозни коронавируси – вируси, прескочили видовата бариера от нормалните животински гостоприемници до хората. Това може да се случи при пряк контакт със заразено животно, както и при непряк контакт или ядене на заразена храна. Зооно зоните болести също са много често срещани и веднъж предадени на хората, могат да се разпространят и чрез контакт от човек на човек, като правилното миене на ръцете и други превантивни действия, очертани от CDC, които са от първостепенно значение за обществената безопасност.

Повече за мерките по безопасност от Covid-19, вижте на адрес: http://www.preventa.bg.